Monday, April 2, 2012

May say ka sa pamilya mo!


Ano ang Family Planning?
Ang Family Planning ay isang paraan upang magkaroon ng kalayaan ang isang babae at lalaki upang magdesisyon ukol sa laki ng kanilang pamilya. Kasabay din nito ay ang kalayaan na makapagdesisyon kung kailan nila nanaisin na magkaroon ng mga anak. Nakapailalim din dito na nakadepende sa mag-asawa kung ang kanilang pagtatalik ay dapat na magresulta sa pagbubuntis ng babae o hindi.

Bakit mahalaga ang Family Planning?
Ang Family Planning ay sinasabi ng marami na ang sagot sa kahirapan na dinaranas hindi lamang ng bawat pamilya kung hindi ng buong bansa. Dahil sa tamang pagpaplano ng pamilya, magbubunga ito ng maraming magagandang epekto. May mga benepisyo ang pagsasailalim sa Family Planning.

1.Sapat na Budyet. Dahil ang desisyon ng pagkakaroon ng anak ay nakadepende na sa mag-asawa, alam nila kung ilang anak lamang ang kaya nilang buhayin sa kanilang araw-araw na kinikita. Ang mga mahihirap na pamilya ay hindi na lalong maghihirap. Higit pa riyan, dahil may sapat nang pera para sa bawat miyembro ng pamilya, mas mapatutuunan ng pansin ang pangangailangan ng bawat isa.

2. Maiiwasan ang pagkalat ng mga Sexually-Transmitted Disease o STD. Dahil maaari nang magtalik ang mag-asawa nang hindi iniisip ang tsansa ng pagbubuntis, mas bababa ang kaso ng pagkakaroon ng maraming "partner" sa pakikipagtalik. At dahil mas ligtas na ang pagtatalik ng mag-asawa dahil sa mga makabagong paraan ng kontrasepsyon, maiiwasan na rin ang pagkalat ng mga Sexually Transmitted Disease na tulad ng AIDS.

3. Kalusugan ng mga Kababihan. Ang mga kababaihan ang nagbubuntis. Dahil dito, ang palagiang pagbubuntis ay maaaring makasama sa kalusugan ng babae. Mas nakakaranas ng panghihina at paghihilo ang mga babaeng madalas magbuntis. Hindi rin ito nakakabuti dahil nakukuha ng sanggol ang nutrisyon sa katawan ng ina habang nagbubuntis. Kung mababawasan ang dalas ng pagbubuntis, mas makakabuti ito para sa babae.

Uri ng Family Planning 
Nahahati sa dalawang kategorya ang Family Planning. Ang una ay ang Natural na paraan at ang ikalawa naman ay ang Artipisyal na paraan.

1. Natural na Paraan. Ang paraang ito ay tinatawag din na tradisyonal na paraan. Sinasabing mas ligtas ang paraang ito dahil hindi ito nangangailangan ng kahit anong gamot. Sa paraang natural, hindi nagtatalik ang mag-asawa sa mga araw na maaaring mabuntis ang babae o tinatawag na fertile. Gumagamit ng calendar methodo yung paglista sa kalendaryo ng mga panahong maaaring mabuntis ang babae. Maaari ding malaman kung fertile ang babae sa pamamagitan ng kanyang temperatura. Sinasabing mas mainit o mas mataas ang temperatura ng babae kung ito ay maaaring magbuntis.

2. Artipisyal na Paraan. Ito ay tinatawag din na modernong paraan ng kontrasepsyon. Sa paraang ito, sumasailalim sa iba't ibang operasyon ang mag-asawa upang maiwasan ang pagbubuntis ng babae o di kaya ay umiinom ng mga gamot. Sa modernong paraan, ligtas na makakapagtalik ang mag-asawa kahit na potensyal na magbunits ang babae sa araw na iyon. Ilan sa mga paraang ito ay ang paggamit ng condom para sa lalaki, pag-inom ng mga gamot para sa mga babae. May mga operasyon din kung saan "nagpapatali" ang mag-asawa upang hindi na ulit makapag-anak ang babae o makapangbuntis ang mga lalaki.

Mga Kakabit na Isyu ng Family Planning
Ang gobyerno ay kasalukuyang nagkakaroon ng pagdinig ukol sa pagpapatupad ng batas na naglalayong gawing legal ang paggamit ng mga artipisyal na paraan sa Family Planning. Mamimigay daw ng mga condom ang gobyerno sa mga mahihirap na pamilyang nais na gumamit nito ngunit hindi makabili dahil na rin sa paghihigpit ng sinturon dala ng kahirapan ng buhay.

Gayunpaman, mariing tinututulan ng simbahang Katoliko ang paggamit sa paraan ng Family Planning upang limitahan ng mga mag-asawa ang bilang ng kanilang mga supling. Ani nito, taliwas ang ganitong konsepto sa mga itinuturo sa Bibliya. Nakasaad daw sa Bibliya na obligasyon ng mag-asawa na "magparami". Ito raw ang pangunahing dahilan kaya nag-isang-dibdib ang isang lalaki't babae. Dahil isang Katolikong bansa ang Pilipinas, marami sa mga kababayan natin ang hindi pa rin niyayakap ang ganitong paraan ng Family Planning. Naniniwala silang imoral ang ganitong gawain dahil na rin sa ito ang idinidikta ng simbahan na isang sentral na pigura sa kanilang mga buhay.

Ngunit bukas naman daw ang simbahan sa natural na paraan ng Family Planning. Ayon sa kanila, dahil natural ito, ang sagradong layunin ng pakikipagtalik (pagbubutis), ay hindi nawawala dahil walang pagtatalik na mangyayari

No comments:

Post a Comment